Tại sao nhân viên phải thực hiện Quyết toán thuế TNCN?

Sau khi hoàn tất Quyết Toán Thuế TNCN vào cuối tháng 03/2021, nhân viên thuộc diện ĐỦ điều kiện Ủy quyền cho công ty đại diện Quyết Toán Thuế TNCN sẽ được hoàn lại hoặc nộp thêm thuế vào kỳ lương gần nhất sau khi Phòng Nhân sự có đầy đủ thông tin (Khả năng đóng Thuế TNCN thêm thường rơi vào trường hợp nhân viên có thu nhập trên 132 triệu đồng trong năm 2020)

Tuân thủ theo Luật Thuế Việt Nam, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thù lao phải thực hiện Quyết Toán Thuế TNCN để:
➢ Được hoàn Thuế TNCN (trong trường hợp nộp thừa thuế TNCN trong năm 2020)
➢ Đóng thêm Thuế (trong trường hợp đóng thiếu thuế TNCN trong năm 2020)

Điều kiện để Công ty thực hiện Quyết toán Thuế TNCN dưới sự uỷ quyền của nhân viên

Hợp đồng lao động

Nhân viên chính thức có giao kết Hợp Đồng Lao Động với Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh.

Thu nhập duy nhất

Nhân viên chính thức có thu nhập duy nhất tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh trong suốt 12 tháng liên tục trong năm 2020 (hoặc có thu nhập vãng lai trung bình tháng dưới 10 triệu đồng).

Nhân viên chính thức

Nhân viên chính thức còn làm việc ở Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh tới thời điểm
31/03/2021.

Gửi giấy ủy quyền đúng hạn

Nhân viên chính thức gửi giấy uỷ quyền cho công ty thực hiện Quyết Toán Thuế TNCN năm 2020 với Cơ quan Thuế trước ngày 24/01/2021.

LƯU Ý

Nếu nhân viên KHÔNG THỎA CÁC ĐIỀU KIỆN nêu trên vui lòng TỰ thực hiện Quyết Toán Thuế TNCN trực tiếp với Cơ quan Thuế.

Trên đây là một số hướng dẫn chung cho bộ hồ sơ TỰ thực hiện quyết toán thuế, tuy nhiên một số chi cục thuế sẽ yêu cầu bổ sung thêm một số hồ sơ kèm theo khác.
Vì vây, mọi thắc mắc về vấn đề TỰ thực hiện quyết toán thuế, nhân viên vui lòng liên hệ cơ quan Thuế để được hỗ trợ.

Bản CMND/CCCD photo

Hợp đồng lao động (Bản photo) tại Công ty đang trực tiếp chi trả thu nhập

Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc

Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN

Nhân viên chuẩn bị thêm một số hồ sơ cá nhân

LIÊN HỆ HỖ TRỢ 

Phòng Tiền lương và phúc lợi

Hotline: 028 6656 1934

Email: nhansughn@gmail.com

Mọi thắc mắc về Hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2020 vui lòng liên hệ: